+
مشتریان وب

مشتریان وب

•    طراحی و پیاده سازی پرتال نهمین کنفرانس ملی نیروگاههای برق
•    طراحی و پیاده سازی پرتال هشتمین کنفرانس ملی نیروگاههای برق
•    طراحی و پیاده سازی پرتال کنفرانس V94.2 نیروگاه دماوند
•    طراحی و پیاده سازی پرتال کنفرانس ویژه انجمن صنفی نیروگاه ها
•    طراحی و پیاده سازی پرتال کنفرانس V94.2 نیروگاه کرمان
•     پرتال مرجع معماری و شهرسازی معمارنت
•    پرتال داخلی دانشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
•    طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سایت انجمن صنفی نیروگاه های کشور
•    طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سایت شرکت مدیریت تولید برق شهدای پاکدشت(نیروگاه دماوند)
•    طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سایت شرکت مدیریت تولید برق کرمان
•    طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سایت شرکت مدیریت تولید برق بیستون
•    شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر
•    پرتال مرکز مطالعات مدیریت نیرو
•    شرکت توتی
•    طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پرتال ایثارگران دماوند
•    شرکت مدیریت تولید برق بعثت
•    شرکت مهندسی آذر79
•    پرتال هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان کرمان
•    مهرگان صنعت آب
•    شرکت سپهرسرمایش
•    کانون آگهی و تبلیغات آبان
•    مبلمان مشیری
•    تکسا نیروی کرمان
•    شرکت مهرکاناز
•    شرکت پارس بوم
•    گالری پیوگان
•    شرکت مهندسی اردیبهشت مهرازان
•    وب سایت خرید وفروش ارز، شمش وسکه آنلاین، زریک
•    موسسه گنجینه هنر اصفهان
•    شرکت سهیل کالای پارس
•    پرتال نگرشی بر فرهنگ و فلسفه
•    نشریه هنر آذین
•    شرکت حساسه های صنعتی کیوان
•    و ده ها سایت شرکتی و شخصی دیگر

 

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©