+
طراحی سامانه های مبتنی بر IOT

طراحی سامانه های مبتنی بر IOT

باتوجه به گسترش روزافزون تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت اشیاء و لزوم ارائه محصولات و خدمات در این زمینه، شرکت سوشیانس از چندین سال قبل اقدام به راه اندازی بخش طراحی و تولید اینترنت اشیاء نمود که در این بخش کلیه سخت افزارها و نرم افزارهای مبتنی بر اینترنت اشیاء بر اساس نیازهای اختصاصی مشتریان طراحی، تولید و ارائه می گردد.
خدمات قابل ارائه در این بخش شامل موارد زیر می گردد:
-    طراحی سخت افزارهای مبتنی بر IOT
-    طراحی نرم افزار در بسترهای وب و دستگاههای هوشمند مبنی بر IOT با امکان تعامل و تبادل اطلاعات با سخت افزارهای IOT
-    ارائه مشاوره در زمینه استقرار سامانه های IOT
-    تأمین تجهیزات

 

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©