+
نرم افزارحسابداری مخصوص دفاتر آگهی(CRM)

نسخه دفاتر جذب آگهی


هدف:
نسخه اختصاصی سیوا برای دفاتر جذب آگهی یک نرم افزار یکپارچه برای مدیریت فعالیت های خرید، فروش و حسابداری می باشد که در آن می توان کلیه نیازهای اختصاصی مرتبط با پذیرش آگهی، تیزر و بیلبوردهای تبلیغاتی در رسانه های چاپی، صوتی و تصویری را مدیریت نمود.

امکانات:

•    قابلیت پذیرش انواع آگهی های چاپی، صوتی و تصویری با امکان درج اطلاعات مرتبط با آگهی
•    امکان صدور فاکتور فروش با قابلیت ثبت عنوان آگهی، تاریخ های چاپ، نوبت، تعداد کادر و دیگر مشخصات آگهی
•    امکان تعریف انواع تخفیف های آگهی و اعمال تخفیف با درصد متغیر بصورت انتخابی در هنگام صدور صورتحساب فروش
•    صدور سند اتوماتیک فروش، خرید و تخفیف های مرتبط با آگهی بصورت همزمان و در هنگام تایید صورتحساب فروش
•    قابلیت تشکیل پرونده برای بازاریاب ها به تعداد نامحدود و نگهداری میزان فروش و سوابق مالی آنها
•    امکان محاسبه پورسانت بازاریاب ها و صدور سند اتوماتیک پورسانت در هنگام تائید صورتحساب فروش آگهی
•    قابلیت نگهداری وضعیت حساب آگهی دهندگان به تفکیک صورتحساب فروش
•    قابلیت نگهداری وضعیت حساب ارائه دهندگان آگهی و دیگر محصولات (فروشندگان آگهی)
•    امکان ثبت انواع دریافت ها و پرداخت ها بصورت نقد، چک، واریز به حساب، کارت به کارت و ...
•    ارائه گزارش فروش های انجام شده به همراه تفکیک دریافت های نقدی و غیر نقدی و سود ناخالص
•    ارائه گزارش فروش های انجام شده به تفکیک بازاریاب ها با قابلیت کنترل وضعیت حساب آنها
•    ارائه گزارش فروش های انجام شده به تفکیک مشتریان با قابلیت کنترل وضعیت حساب آنها
•    ارائه گزارش فروش های انجام شده به تفکیک فروشندگان آگهی (روزنامه ها، مجلات، صدا و سیما و ...) با قابلیت کنترل وضعیت حساب آنها و محاسبه میزان بدهی و مطالبات فیمابین
•    قابلیت فروش آگهی های تبلیغاتی صدا و سیما و ثبت مشخصات اختصاصی این گونه آگهی ها
•    قابلیت فروش بیلبورد و دیگر تبلیغات محیطی و مدیریت حسابداری آن
•    قابلیت ثبت و نگهداری درآمدهای متفرقه و دیگر فعالیت های مالی مرتبط یا غیر مرتبط با پذیرش آگهی
•    قابلیت ثبت اسناد حسابداری
•    قابلیت استخراج گزارش های متنوع حسابداری شامل ترازهای آزمایشی و ارائه گزارش دفاتر کل، معین، تفصیل و روزنامه
•    قابلیت استخراج هزینه های مختلف و استخراج هزینه ها به تفکیک نوع آن
•    قابلیت مدیریت سال های مالی مختلف با یک نرم افزار
•    قابلیت استخراج کلیه گزارش های استاندارد در بخش های خرید و فروش
•    قابلیت ثبت و نگهداری ضمائم هر صورتحساب فروش شامل متن، تصویر آگهی، تصویر قرارداد و هرگونه فایل و توضیح مرتبط با خریداران و فروشندگان
•    قابلیت محاسبه سود و زیان بصورت کلی و یا به تفکیک هر صورتحساب

 

 

 
 
 Copyright 2024  Soshiance IT  All Rights Reserved. ©